15ο Δημοτικό Συμβούλιο - Δευτέρα 23 Σεπτεμβριου 2019 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 23-09-2019 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην 15η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία ως υπεύθυνου λογαριασμών για τα έργα του ΠΔΕ.

 2. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων μνήμης α. στα πλαίσια του εορτασμού της «29ης Σεπτεμβρίου 1941» και εξειδίκευση ανάλογης πίστωσης, β. στα πλαίσια εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» και εξειδίκευση ανάλογης πίστωσης.

 3. Τροποποίηση Συστατικής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄.

 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ».

 5. Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 6. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

 7. Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης προστασίας, φύλαξης και καθαρισμού του καστανοδάσους της Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης.

 8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.238/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα ποσά ανάθεσης σε ιδιωτικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων του Δήμου.

 9. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 1. Έγκριση πρακτικού παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”».

 2. Έγκριση παράτασης ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».

 3. Έγκριση κατεδάφισης παλαιάς διώροφης κατοικίας στο υπ΄αριθμ.866 οικόπεδο στο Ο.Τ.63 ιδιοκτησίας Δήμου Προσοτσάνης.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email