14η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 20/06/2011
Αριθ.Πρωτ.: 12950
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 24η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [14η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για κάλυψη εποχιακών αναγκών την περίοδο Καλοκαίρι – Φθινόπωρο 2011

2οΘΕΜΑ:

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

3οΘΕΜΑ:

Αίτημα της εταιρείας για την χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης επένδυσης (κατασκευή κέντρου αποκατάστασης – αποθεραπείας) σε Δημοτικό Αγροτεμάχιο στην  Τ.Κ. Μαυρολεύκης που εκποιήθηκε για τον σκοπό αυτό

 

4οΘΕΜΑ:

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με τα ίδια μέσα του Δήμου και καθορισμός του αντικειμένου των παρεχομένων υπηρεσιών η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες καθαριότητας (άρθρο 61 του Ν.3979/2011, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 138/16.6.2011)

 

5οΘΕΜΑ:

Απ ευθείας μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης

 

6οΘΕΜΑ:

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την εγγραφή πιστώσεως 20.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια αυτοκινήτου Δημάρχου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email