13η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 1/06/2011
Αριθ.Πρωτ.: 10192
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 8η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ.να προσέλθετε σε [13η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την από κοινού εκτέλεση εργασιών του Δήμου Προσοτσάνης με την συμμετοχή Μηχανημάτων και μέσων της περιφερειακής ενότητας Δράμας».

2οΘΕΜΑ:

«Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή  του ως εκπροσώπου του Δήμου  στην Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3377/2005»

(αρμοδιότητα επιτροπής: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση χώρων και καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων).

3οΘΕΜΑ:

«Υποβολή πρότασης του Δήμου Προσοτσάνης στο Πρόγραμμα Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1 : και στον τομέα παρέμβασης 1.1. «Προστασία Διαχείριση και Προώθηση των Περιβαλλοντικών Πόρων».

 

4οΘΕΜΑ:

«Υποβολή πρότασης του Δήμου Προσοτσάνης στο Πρόγραμμα Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 2 :   και στον τομέα παρέμβασης 2.2. ».

 

5οΘΕΜΑ:

«Υποβολή πρότασης του Δήμου Προσοτσάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013 στον άξονα προτεραιότητας 9 στην θεματική ενότητα 75 και στην κατηγορία πράξεων Κωδ:75.07

6οΘΕΜΑ:

«Υποβολή πρότασης του Δήμου Προσοτσάνης στο Πρόγραμμα Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1 : και στον τομέα παρέμβασης 1.2. «Προστασία Διαχείριση και Προώθηση των Πολιτιστικών  Πόρων».

7οΘΕΜΑ:

«Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου Πύργοι – Αγιοι Πάντες (Φαλακρό)».

 

8οΘΕΜΑ:

«Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: Ανακατασκευή κτιρίου αστυνομικού σταθμού Καλή Βρύσης για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου».

9ο ΘΕΜΑ

«Ορισμός εκκαθαριστή της ΔΕΤΑΣΠΑ μετά την αυτοδίκαιη λύση της δυνάμει  της με αριθ. 2059/20.5.2011 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης».

10ο ΘΕΜΑ

«1η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2011»

11ο ΘΕΜΑ

Έκδοση ψηφίσματος για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας να μην εισαχθούν φοιτητές στο τμήμα οινολογίας και τεχνολογίας ποτών του ΤΕΙ Καβάλας με έδρα την Δράμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email