Διακήρυξη καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2015

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
            Δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
           για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών
για τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης  και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2015

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Προσοτσάνης   και  των  Νομικών  του Προσώπων για το έτος 2015, με κριτήρια κατακύρωσης :

α) για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,  επί της διαμορφούμενης  μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους στο Νομό Δράμας, κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%(άρθρο 63 του Ν.4257/2014).Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης .

β) για τα λιπαντικά, τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος λιπαντικού, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 48/2014 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 357.920,00€(με το Φπα)και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων.

Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά τις παρακάτω ομάδες :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Ενδεικτική Ποσότητα

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

19.732L

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

25.000,00€

ΟΜΑΔΑ 2

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

67.546L

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

127.000,00€

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

20.145L

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1.902L/ 60kg

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

15.000,00€

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

43.689L

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

55.350,00€

ΟΜΑΔΑ 5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

57.281L

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

72.570,00€

ΟΜΑΔΑ 6

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-

39.466L

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

58.000,00€

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

  2.670L

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

  2.586L

ΟΜΑΔΑ 7

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-

 2.138L

Δ.Η.Κ.Ε.Π.

5.000,00€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

    523L

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

    940L

ΣΥΝΟΛΟ

357.920,00€ με το ΦΠΑ

                                                                                           

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014  και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής  προσφορών),  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Προσοτσάνης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Προσοτσάνης, και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού  προϋπολογισμού(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), της έκαστης Ομάδας (1-7).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Η  διακήρυξη του διαγωνισμού έχει  υποβληθεί με ηλεκτρονικά  μέσα  στην  Υπηρεσία  Επίσημων   Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 30-07-2014 (αριθμός εσωτερικής αναφοράς  2014-100531).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης               από        την επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης  (http://www.prosotsani .gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης  (πληροφ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα, τηλ.: 2522350152, fax : 2522023322,    e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

 


Εκτύπωση   Email