Δημοπρασία για την εκποίηση υλοτομημένων δένδρων λεύκης

thyreos

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκποίηση υλοτομημένων δένδρων λεύκης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκποίηση υλοτομημένων δένδρων λεύκης , όπως περιγράφονται παρακάτω:

  1. Στρογγύλη ξυλεία λεύκης , ενδεικτικού βάρους 150,00 τόνων , η οποία έχει υπολογιστεί ως το γινόμενο ογκομέτρησης 114,32 Μ3 επί του εκτιμούμενου μέσου βάρους 1,30τον/μ3

  2. Βιομηχανική ξυλεία λεύκης , ενδεικτικού βάρους 50,00 τόνων , η οποία έχει υπολογιστεί ως το γινόμενο ογκομέτρησης 93,80 χωρικών Μ3 επί του εκτιμούμενου μέσου βάρους 0,60 τον/χ.κ.μ.

  3. Τα αναφερόμενα βάρη ξυλείας είναι ενδεικτικά , ενώ η ογκομέτρηση πραγματική.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03/2018, από ώρα 10.00πμ έως ώρα 11.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό , όπως παρακάτω:

  1. Στρογγύλη ξυλεία λεύκης , περίπου 150,00 τόνων ή (όση κι αν βρεθεί) : 40,00€/τόνος

  2. Βιομηχανική ξυλεία λεύκης , περίπου 50,00 τόνων ή (όση κι αν βρεθεί): 28,00€/τόνος

Οι τιμές εκκίνησης δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%.

 

Προσφορά για τμήμα των προϊόντων δηλαδή μόνο για βιομηχανική ξυλεία ή μόνο για στρογγύλη ξυλεία δεν γίνεται αποδεκτή.

 

Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 740,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων , ημέρες Δευτέρα –Παρασκευή και ώρες 09-00π.μ. -13:00μ Διεύθυνση Χρήστου Σακάρη 15 Τηλέφωνο 2522350163-2522350161 FAX.2522023322

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 20-03-2018.


Εκτύπωση   Email