Δημοπρασία για μακροχρόνια εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Περιχώρας

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για μακροχρόνια εκμίσθωση, το τμήμα ¨Τ1¨ έκτασης 160.591τμ από το αρ. 2788α αγροτεμάχιο της Τ/Κ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την αρ. 9/2019 απόφ. Δ.Σ. και την 28/2019 αποφ. της Ο.Ε. .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 08-03-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 10-11πμ, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 28/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής και της αρ. 9/2019 αποφ. Δ.Σ. .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-03-2019 και ώρα 10-11πμ , με τους ίδιους όρους .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).


Εκτύπωση   Email