Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου (Καφενείο) Αργυρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση, το δημοτικό ακίνητο (Καφενείο) Αργυρούπολης στην Τ/Κ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Προσοτσάνης , σύμφωνα με την 5/2020 αποφ.της Ο.Ε. και την αρ 249/2019 απόφαση του Δ.Σ. Προσοτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης την 05-02-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 11-12πμ, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 5/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής , της αρ. 249/2019 αποφ. Δ.Σ. και της αρ.775/23-01-2020 διακήρυξης .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).

Προσοτσάνη, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

Αθανασιάδης Θεόδωρος


Εκτύπωση   Email