Δημοπρασία για εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών στις Κοινότητες Ανθοχωρίου, Καλής Βρύσης, Κοκκινογείων, Μαυρολεύκης, Περιχώρας, Πετρούσας, Προσοτσάνης, Φωτολίβους Χαριτωμένης, Μεγαλοκάμπου, Μικροκάμπου και Μικροπόλεως.

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση, Δημοτικοί Αγροί στις Κοινότητες ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ-ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ –ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 124/2019 αποφ.της Ο.Ε. και την αρ 179/2019 απόφαση του Δ.Σ. Προσοτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ως εξής :

  1. Για τους αγρούς των Κοινοτήτων ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ-ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ-ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ και ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ , στο δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου την 5-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 πμ. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 12-11-2019 την ίδια ως άνω ώρα και με τους ίδιους όρους δηλαδή τους όρους που περιγράφονται στην 124/2019 αποφ.της Ο.Ε.

  2. Για τους αγρούς των Κοινοτήτων ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ-ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ –ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ, στο δημοτικό κατάστημα ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ την 6-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 πμ. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 13-11-2019 την ίδια ως άνω ώρα και με τους ίδιους όρους δηλαδή τους όρους που περιγράφονται στην 124/2019 αποφ.της Ο.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).

Προσοτσάνη 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email