Δημοπρασία δημοτικών αγρών

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία οι κάτωθι δημοτικοί αγροί , σύμφωνα με την αρ.164/2015 απόφαση της Ο.Ε.

Δημοτική/Τοπική Κοινότ.

Αριθ. Τεμαχίου

Έκταση (τμ)

Πετρούσα

7316

4.375

»»»

3184

750

»»»

3185

2.750

»»»

3186

1.250

»»»

3188

625

»»»

3192

2750

»»»

8251

4.250

Πετρούσα (περιουσία Δημοτικού Σχολείου)

9

1066

»»»

3822

2500

»»»

3824

1625

»»»

4566

4125

»»»

4344

2500

»»»

4590

5250

»»»

7975

1750

»»»

8488

3250

»»»

335

1625

»»»

7580

4625

»»»

6258

6625

»»»

2661

2000

Κοκκινογείων

233

8730

»»»

49

4399

»»»

1637

9649

»»»

39

6781

»»»

41

4565

»»»

93

17100

Καλή Βρύση

1950

2250

»»»

751

17500

»»»

2248

1500

Μαυρολεύκη

(Τμήμα)653

5000

»»»

(Τμήμα)707

2000

»»»

(Τμήμα)707

4000

»»»

(Τμήμα)653

16000

»»»

(Τμήμα)121

11000

Ανθοχώρι

497

9250

Δ.Κ. Προσοτσάνη

2782

1376

 

294

2100

 

7728

3200

 

3564

11486

 

6673

2833

 

308 (ΜΟΣΠ)

10000

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/10/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης αναλυτικά :

1.ΑΓΡΟΙ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ –ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΩΡΑ 10.00πμ-11.00πμ

2.ΑΓΡΟΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ –ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΩΡΑ 11.00πμ-12.00μμ και

3. ΑΓΡΟΙ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ -ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΩΡΑ 12.00μμ- 13.00μμ

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η επαναληπτική θα διεξαχθεί , με τους ίδιους όρους , την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-11-2015 , στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ.-Αποστολίδης Κων/νος).

 

Δείτε το έγγραφο

 


Εκτύπωση   Email