Δημοπρασία δημοτικού αναψυκτηρίου Αργυρούπολης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία το Δημοτικό Αναψυκτήριο Αργυρούπολης , σύμφωνα με την αρ.165/2015 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/10/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 13.00μμ-14.00μμ.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η επαναληπτική θα διεξαχθεί , με τους ίδιους όρους , την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-11-2015 , στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ.-Αποστολίδης Κων/νος).

 

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email