Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Κοινότητες Προσοτσάνης, Μικρόπολης και Περιχώρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, σύμφωνα με την αρ.106/2021 απόφαση του Δ.Σ. , την αρ.  273/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης αλλά και την  10711/Α  αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου , οι κάτωθι αγροί:

 Α.     Τ/Κ Προσοτσάνης

 • Αγρός αρ. 1234 Προσοτσάνης , έκτασης 11.443τμ
 • Αγρός αρ. 3269 Προσοτσάνης , έκτασης 5.005τμ
 • Αγρός αρ. 2782 Προσοτσάνης , έκτασης 1.376τμ
 • Αγρός αρ. 294 Προσοτσάνης , έκτασης 2.100τμ
 • Αγρός αρ. 7728 Προσοτσάνης , έκτασης 3.200τμ          
 • Αγρός αρ. 6673 Προσοτσάνης , έκτασης 2.833τμ

 

Β.   Τ/Κ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

   1) Αγρός αρ. 1746 Μικρόπολης , έκτασης 7.250τμ 

 

Γ.  Τ/Κ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ

 • Αγρός αρ. 25 Περιχώρας , έκτασης 2.000τμ 
 • Αγρός αρ. 2321 Περιχώρας , έκτασης 1.562τμ
 • Αγρός αρ. 2338 Περιχώρας , έκτασης 7.500τμ
 • Αγρός αρ. 2360 Περιχώρας , έκτασης 3.250τμ
 • Αγρός αρ. 2389 Περιχώρας , έκτασης 6.500τμ
 • Αγρός αρ. 2406 Περιχώρας , έκτασης 3.000τμ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΔΕΥΤΕΡΑ   22-11- 2021 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 10.00πμ-11.00πμ για την Κοινότητα Προσοτσάνης και 11.00πμ -12.00 για τις Τ/Κ Περιχώρας και Μικρόπολης

           .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης  (Τηλ: 25223-50161 & 163,  αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ). 

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr