Δημοπρασία προς εκποίηση έκτασης 6.250τμ στο αρ.583 αγροτεμάχιο Πετρούσας

thyreos

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκποίηση, έκταση 6.250τμ στο αρ.583 αγροτεμάχιο Πετρούσας, σύμφωνα με την αρ.119/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΔΕΥΤΕΡΑ 14-11-2016 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 11.00πμ-12.00πμ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ.-Αποστολίδης Κων/νος).


Εκτύπωση   Email