ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Εκμίσθωση αγροτεμαχίων του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθονται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίων του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΆΝΗΣ , και ειδικά στις κάτωθι περιοχές του Δήμου  

  1. ΔΕ ΣΙΤΑΓΡΩΝ   (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ –ΣΙΤΑΓΡΟΙ- ΠΕΡΙΧΩΡΑ-ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ –ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ)
  2. ΔΕ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ    (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ – ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΓΡΑΜΜΕΝΗ)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 08-11-2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα  10 -12 πμ (σε δύο ομάδες 10-11πμ  ΔΕ ΣΙΤΑΡΓΩΝ   ,    11-12 πμ ΔΕ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) . ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους  της 148/2013 αποφ.οικ. επιτροπής .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας , η όποια δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους  την ΔΕΥΤΕΡΑ 18 /11/2013 και ώρα 10-12πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης  (Τηλ: 25223-50163,  αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπύρος). 

 

Προσοτσάνη, 15 Οκτωβρίου 2013

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνης

Άγγελος Λύσσελης 


Εκτύπωση   Email