Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στο Δήμο Προσοτσάνης για την Προμήθεια Πινακίδων Οδοσήμανσης

thyreos

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στο Δήμο Προσοτσάνης»

 

Προκειμένου ο Δήμος Προσοτσάνης να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ», παρακαλώ να στείλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια πινακίδων που αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση και που έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση-αποκατάσταση της οδοσήμανσης αναγγελίας κινδύνου δημοτικών οδών σε ισόπεδες διαβάσεις, με το σιδηροδρομικό δίκτυο που διέρχεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Προσοτσάνης και συγκεκριμένα από την ΤΚ Φωτολίβους.

Ενδεικτικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός της προμήθειας 2.373,36 € με 24% ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά η οποία θα γίνει δεκτή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στη διεύθυνση της έδρας του Δήμου : ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΤΚ 66200

 

 

 


Εκτύπωση   Email