Δικαιούχοι και απορριπτόμενοι της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του μέτρου 2.1.4. γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ A.M.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
TAX. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 66100
ΠΛΗΡ:Κ.Παπαδοπούλου
ΤΗΛ. 2521351208
Fax: 2521351204

Δράμα 15/1/2013

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Δήμους Δράμας

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:«Δικαιούχοι και απορριπτόμενοι της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του μέτρου 2.1.4. «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

 

 


Εκτύπωση   Email