1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών crowdhackathon #smartcity, 12-14 Μαΐου 2017

SMARTICY POSTER PRINTABLE 1

 

Κ.Ε.Δ.Ε. – CITY CHALLENGE crowdhackathon #smartcity

Μάιος 2017

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.:

«Το CITY CHALLENGEcrowdhackathon #smartcity, είναι μέρος της προσπάθειας της ΚΕΔΕ για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στην Χώρα μας. Να αντιμετωπιστεί με πράξεις κι όχι με λόγια, το φαινόμενο “brain drain”».

 

Η Αυτοδιοίκηση Μπροστά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υλοποιεί δράσεις για την ισχυρή παρουσία και αποδοτική λειτουργία των Δήμων με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υποδομών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων για τις έξυπνες πόλεις.

 

H στρατηγική βασίζεται στην ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών για τους Δήμους με την λογική “μία φορά για όλους”, στις συνέργειες με Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και Υπουργεία όπως η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών (Data Centers) σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ και τον σχεδιασμό πλατφόρμας διαλειτουργικότητας η οποία θα ελαχιστοποιεί την γραφειοκρατία και θα αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Σημαντικός άξονας είναι η ανάπτυξη δομών και εργαλείων για την υποστήριξη των στελεχών και αιρετών ΟΤΑ μέσα από πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και helpdesk, και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η υλοποίηση όλων των δράσεων βασίζεται στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δικτύου στελεχών και των τοπικών κοινωνιών μέσα από συμμετοχικές δράσεις και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

 

Το πρώτο CITYCHALLENGEcrowdhackathon #smartcity για την Αυτοδιοίκηση

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρώτο CITY CHALLENGEcrowdhackathon #smartcity. Η Δράση CITYCHALLENGEcrowdhackathon #smartcity είναι ένας Τριήμερος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών στο πεδίο των έξυπνων πόλεων. Στο CITYCHALLENGΕ θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 

Στο CITYCHALLENGEcrowdhackathon #smartcity μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα. Οι εφαρμογές θα σχετίζονται με το ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smart cities) και θα εντάσσονται σε θεματικές όπως: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τουρισμός, Ενέργεια, Επιχειρηματικότητα, InternetofThings, Mobile & SmartGrids, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι μεταφορές κ.α.

 

Επενδύουμε στη νέα γενιά

 

Μέσα από τη δράση CITYCHALLENGEcrowdhackathon #smartcity κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία με τελικό αποτέλεσμα την ενεργό συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της Χώρας μας.

 

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης «Το CITY CHALLENGEcrowdhackathon #smartcity, είναι μέρος της προσπάθειας της ΚΕΔΕ για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στην Χώρα μας. Να αντιμετωπιστεί με πράξεις, κι όχι με λόγια , το φαινόμενο “brain drain”».

Οι καλύτερες εφαρμογές που θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία του CITYCHALLENGEθα βραβευθούν και σε επόμενη φάση θα εξελιχθούν με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ μέσα από πρόγραμμα και δομή επιτάχυνσης (#smarcity accelerator). Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών και επιχειρησιακών μοντέλων και καινοτόμων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό που θα υποστηρίζονται από ομάδες νέων επιστημόνων και επαγγελματιών και θα αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες των Δήμων.

 

Στο πλαίσιο του CITYCHALLENGE θα διοργανωθούν παράλληλες ανοικτές δράσεις καινοτομίας όπως θεματικά εργαστήρια (workshops), ημερίδες για καλές πρακτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και τρόπους υποστήριξης έργων και δράσεων των Δήμων και μαθητικός διαγωνισμός για τις έξυπνες πόλεις. Επιπλέον θα διοργανωθεί έκθεση καινοτομίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν Φορείς και Επιχειρήσεις.

 

Η δράση CITYCHALLENGEcrowdhackathon #smartcity θα διοργανωθεί τον Μάιο του 2017 , σε χώρο που σύντομα θα ανακοινωθεί, με την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη της ελληνικής εταιρίας καινοτομίας Crowdpolicy ( .

 

Από τις επόμενες ημέρες και μέχρι τον Απρίλιο θα διοργανωθεί η ηλεκτρονική διαβούλευση για την ανάδειξη προτάσεων και αναγκών στο πεδίο των έξυπνων πόλεων με την ενεργή συμμετοχή των Δήμων, ενώ τον Μάρτιο θα δημοσιοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ομάδες που θα συμμετέχουν. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες μέρες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της δράσης (www.crowdhackathon.com/smartcity) και στο δικτυακό τόπο της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr)


Εκτύπωση   Email