Aντικατάσταση μελών σε επιτροπές

thyreos

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

  2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  3. Το υπ’ αριθμ. 11301/29-11-2018 Πρακτικό Κλήρωσης σχετικά με την ανάδειξη μελών επιτροπών για το έτος 2019.

     

  4. Την υπ’ άριθμ 250/2018 απόφαση ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπών για το έτος 2019.

  5. Την ανάγκη αντικατάστασης μελών, για τις κάτωθι επιτροπές καθώς συμμετέχουν ώς μέλη σε άλλες:

α/α

Περιγραφή επιτροπής

1

Επιτροπή παραλαβής προμηθειών

2

Παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Πέμπτη 10-01-2019, ώρα 12:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές για το έτος 2019.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 


Εκτύπωση   Email