Κυνηγετικός Σύλλογος Προσοτσάνης : Πρόσκληση για τακτική γενική συνέλευση

ksplogo

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση.

Καλούνται όλα τα μέλη του Κ.Σ. Προσότσάνης, την Κυριακή 15/04/2012, και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα του Κυνηγετικού Συλλόγου Προσοτσάνης, σε τακτική γενική

συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα.

1) Έγκριση απολογισμού 2011.

2) Έγκριση προϋπολογισμού 2012.

3) Έκτακτη εισφορά υπέρ Ομοσπονδίας.

4) Έκτακτη εισφορά υπέρ Συλλόγου.

5) Πεπραγμένα του Συλλόγου κατά το έτος 2011.

6) Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το κυλικείο του Συλλόγου.

7) Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του απαραίτητου αριθμού μελών, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 22/04/2012, την ίδια ώρα, και στον ίδιο τόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέλη να μην προσέλθουν την πρώτη Κυριακή, αλλά την επόμενη 22 Απριλίου 2012.

Υδρονομείς για το Αρδευτικό Δίκτυο Κουδουνιών

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας μετά από την υπ' αριθμό 3 / 2 / 16-03 -2012 απόφαση του κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργασθούν ως υδρονομείς στο Αρδευτικό Δίκτυο Κουδουνιών και Νοτίου Τμήματος Δράμας για τη χρήση 2012 να προσκομίσουν αιτήσεις στο γραφείο του Οργανισμού , που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 142 στη Δράμα μέχρι την 05/04/2012.

• Οι θέσεις των Υδρονομέων δεν θα υπερβαίνουν τις ΔΥΟ (2) και θα καθορισθούν με νέα απόφαση του Δ.Σ..

• Η αμοιβή & ο χρόνος υπηρεσίας των υδρονομέων θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Οι αιτούντες θα πρέπει να :

1. Κατέχουν μεταφορικό μέσο μοτοποδήλατο ή μηχανάκι

2. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια

3. Να γνωρίζουν ανάγνωση & γραφή, να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.

4. Να γνωρίζουν το αρδευτικό δίκτυο του Οργανισμού

5. Να έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους.

6. Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο τη στέρηση της ικανότητας του διορισμού τους ως δημοσίου υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου του Υ.Κ. , εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

7. Να μην έχουν χρέη προς τον Οργανισμό οι ίδιοι ή οι γονείς τους.

8. Να μην έχουν τιμωρηθεί την προηγούμενη αρδευτική περίοδο για αδικήματα που συνεπάγονται ποινή απολύσεως.

Στην αίτηση τους για τον διορισμό επισυνάπτονται :

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής που αφορά της γραμματικές γνώσεις του υποψηφίου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του απολυτηρίου τους (Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει & χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω εφόσον υποβάλλει ο αιτών Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Αρθρο 8 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος», ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα ά ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσληψη του. Διαφορετικά απολύεται χωρίς άλλη διατύπωση.

ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Απολογιστική Ενημέρωση – Συζήτηση των πεπραγμένων του Δήμου

dimosp

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, στις 7:00 το

Απόγευμα

ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

κ. Άγγελος Λύσσελης σας καλεί σε

Απολογιστική Ενημέρωση – Συζήτηση

των πεπραγμένων του Δήμου,

έτους 2011.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο καφενείο του κυρίου Γεωργιάδη Χαράλαμπου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (Προκήρυξη (1) θέσης νοσηλευτών/τριών ορισμένου χρόνου)

thyreos

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Προσοτσάνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

Δείτε την προκήρυξη

ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ - Απολογιστική Ενημέρωση – Συζήτηση των πεπραγμένων του Δήμου

dimosp

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, στις 10:45 το πρωί

ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

κ. Άγγελος Λύσσελης σας καλεί σε

Απολογιστική Ενημέρωση – Συζήτηση

των πεπραγμένων του Δήμου,

έτους 2011.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού Άγιου Νικολάου

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr