9η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00πμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του κυλικείου το οποίο βρίσκεται στο Δημοτικό Πάρκο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης Τουριστικού Περιπτέρου της ΤΚ Σιταγρών

  4. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθ.320Β (τμήμα 2) δημοτικού αγροτεμαχίου της ΤΚ Αργυρούπολης.

  5. Εγκριση των υποβληθέντων αιτήσεων δικαιούχων μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης, έτους 2019

  6. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της έρευνας και διεκπεραίωσης των διαδικασιών ένστασης σχετικά με τους κτηματολογικούς πίνακες αγροκτήματος ΤΚ Περιχώρας (αγρόκτημα Αγιοχωρίου)

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr