28η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Δήμου Προσοτσάνης

  2. Εγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου

  3. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού προύπολογισμού 258.870,97 ευρώ

  4. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 74.013,24 με ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών

  1. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

  2. Εγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»

  3. Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

 


Εκτύπωση   Email