1η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του Δήμου οικ.έτους 2017

  2. Εγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου

  3. Εγκριση του Πρακτικού 4 (αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη) του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  4. Εγκριση του Πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη) του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  5. Εγκριση του πρακτικού (αποσφράγισης διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ- ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ)


Εκτύπωση   Email