11η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 17:00

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε σε Ειδική (11η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr