3η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:30

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 13-3-2019 και ώρα 16:30 να προσέλθετε σε Τακτική (3η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

«Εγγραφή νηπίου»

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr