8η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 16-7-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε σε Τακτική (8η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για 1 έτος από τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων οικ. έτους 2020, για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

3ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας οικ. έτους 2020, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων- γάλακτος (μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών) οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019.

6ο ΘΕΜΑ

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

7ο ΘΕΜΑ

4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

8ο ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση δικηγόρου Δράμας, σχετικά με την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας.

9ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας.

10ο ΘΕΜΑ

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr