5η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 19-04-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε σε Τακτική (5η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Εκδηλώσεων των ΚΑΠΗ και του Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

2ο ΘΕΜΑ

3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

3ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019

4ο ΘΕΜΑ

Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. (στα πλαίσια της Πρακτικής τους άσκησης), από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση δικηγόρου Δράμας, σχετικά με την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας.

6ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας


Εκτύπωση   Email