4η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:30

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 26-3-2019 και ώρα 16:30 να προσέλθετε σε Τακτική (4η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Τροποποίηση Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο ΘΕΜΑ

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

3ο ΘΕΜΑ

Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.

4ο ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)»

5ο ΘΕΜΑ

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.

6ο ΘΕΜΑ

Μετακίνηση των νηπίων του Α΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης στον Β΄ Παιδικό Σταθμό Προσοτσάνης για να εκτελεστούν οι εργασίες του νέου Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης


Εκτύπωση   Email