Πρόσκληση Δ.Σ. - Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για Συνεδρίαση »

Την Δευτέρα 25-7-2011 και ώρα 2 μ.μ. παρακαλείσθε να έρθετε στην Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για Συμβούλιο και λήψη αποφάσεων... Περισσότερα

Email