Πρόσκληση Δ.Σ. - Ν.Π.Δ.Δ. - 26-09-2011

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για Συνεδρίαση »
Την Δευτέρα 26-9-2011 και ώρα 6 μ.μ. παρακαλείσθε να έρθετε στην Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για Συμβούλιο και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Περισσότερα...


Εκτύπωση   Email