15η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (15η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

θέματα

1ο θέμα

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2020.

2ο θέμα

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2020.

3ο θέμα

Αίτημα του Συλλόγου «ο Μέγας Αλέξανδρος» παραχώρησης του Λαογραφικού Μουσείου Προσοτσάνης για τη Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 21-12-2019.

4ο θέμα

Έγκριση ύψους αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας στη δικάσιμο της 17-9-2019 και της 3-12-2019.


Εκτύπωση   Email