10η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 16:00

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (10η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018.

2ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Εβδομαδιαίου προγράμματος Φιλαρμονικής για το σχολ. Έτος 2018-19.

3ο ΘΕΜΑ

Εγγραφές Διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής ΤΕΙ στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο ΘΕΜΑ

Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

6ο ΘΕΜΑ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης, για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στην με αριθμ. στην 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και όλων των διαδικασιών υλοποίησης που θα προκύψουν από αυτή.

7ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Συμμετοχής σε βιωματικές συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα του Παιδαγωγικού προσωπικού των Παιδικών Σταθμών με την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Προσοτσάνης

 


Εκτύπωση   Email