2η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

Σας παρακαλούμε την 09η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [02η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011».

2οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή έργων & εργασιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011».

3οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011».

4οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση φορολογικών καταλόγων έτους 2011».

5οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2011, για: α) προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. ΚΑΙ β) συντηρήσεις - επισκευές οχημάτων - μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία».

6οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση Μητρώων Αρρένων έτους 2011».

7οΘΕΜΑ:

«Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, για το έτος 2011».

8οΘΕΜΑ:

«Νομιμοποίηση αποφάσης/σεων Δημάρχου για ανάθεση προμήθειας καυσίμων μέχρι την έγκριση των πρακτικών των δημοπρασιών για την εκτέλεση τους».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ Β. ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr