9η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

 

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
Προσοτσάνη, 23/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 4348
 
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
 
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 31η του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ.να προσέλθετε σε [09η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Ψήφιση του προυπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2011».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr