8ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 14:30

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 8η

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15-05-2019 και ώρα 14:30 να προσέλθετε στην 8η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Εργασίες Υποδομής & Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG».

  2. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2018)».

  3. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας.

  4. Έγκριση κοπής επικίνδυνων δέντρων στην Τ.Κ. Μικρόπολης.

  5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 30/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Α΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2019».

  6. Α. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής με τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταγρών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Γενοκτονίας των Ποντίων που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2019. Β. Διάθεση πίστωσης ποσού 800,00€ για την κάλυψη διαφόρων δαπανών.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email