7ο Δημοτικό Συμβούλιο - Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 15:15

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Μ. Τετάρτη 24-04-2019 και ώρα 15:15 να προσέλθετε στην 7η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξέταση της από 11.04.2019 (επίδοση στο Δήμου Προσοτσάνης στις 11.04.2019) Ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «Κατασκευή ΕΕΛ οικισμού Προσοτσάνης».

 2. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019.

 3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί «3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019.

 4. Α. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή των χρηματικών βοηθημάτων.

 5. Έγκριση απασχόλησης Μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας στον Δήμο Προσοτσάνης σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

 6. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ.

 7. Έγκριση υποβολής πρότασης για ίδρυση τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης.

 8. Δημοπράτηση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας Προσοτσάνης.

 9. Έγκριση ανάθεσης εργασιών σε ιδιώτη.

 10. Έγκριση Λύσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την «Λειτουργική Αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Προσοτσάνης.»

 11. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την «Λειτουργική Αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Προσοτσάνης» και ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 12. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG», συμβατικής δαπάνης 126.120,16€ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε.

 13. Έγκριση της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 922.692,23€ (με 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.

 14. Έγκριση της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

 15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης.»

 16. Έγκριση της 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης.»

 17. Έγκριση της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

 18. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 19. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Π. από το Δήμο Προσοτσάνης για το έτος 2019.

 20. Ορισμός Ελεγκτών για τον Τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠ για το οικ. έτος 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email