4η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Προσοτσάνη, 17/02/2011
********** Αριθ.Πρωτ. :2286
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15  
66200, Προσοτσάνη ΠΡΟΣ: 
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150  1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333  2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
  3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
  4) Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων
  5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
  6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
  (όπως Πίνακες  Αποδεκτών)

         Σας παρακαλούμε την 21η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε σε [04η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ: «Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Απολογισμού του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και των εκθέσεων προελέγχου τους από την Δημαρχιακή Επιτροπή και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την διαχείριση του οικονομικού έτους 2009 του πρώην Δήμου Προσοτσάνης,  προκειμένου να αποφασίσει το Δ.Σ. με πράξη του την έγκριση τους».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email