21ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 21η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. α) Κατάργηση ή μη του Νηπιαγωγείου Καλής Βρύσης

β) Προσθήκη στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο 1ου ΕΠΑΛ Προσοτσάνης.

2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Εξειδικευμένες Μελέτες για την αποκατάσταση της περιοχής εξόδου του σπηλαίου Πηγών Αγγίτη και της Αίθουσας του τροχού.

3. Έγκρισή της 16 η Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019

4. Λήψη απόφασης για Διοικητική Αποβολή του εκμισθωτή του αναψυκτηρίου Λίμνης Κοκκινογείων.

5. Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία για την υπογραφή επιταγών και εγγράφων εντολών μεταφοράς διαθέσιμων στον λογαριασμό διαθέσιμων στην Τράπεζα Ελλάδος (Αρ. Λογ. : 1125/26156037)

6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου

7. Καθορισμός τελών – δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης έτους 2020 (148/2019 απόφαση ΟΕ)

8. Καθορισμός των τελών – δικαιωμάτων νεκροταφείων νεκροταφείων και χρήσης αίθουσας τελετών έτους 2020 και στο εξής.

9. Έγκριση ηλεκτροδότησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Πετρούσας.

10. Διακοπή μίσθωσης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

11. Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Μαυρολεύκης

12. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών

13. Εισαγωγή – προσκόμιση στο ΔΣ των αποτελεσμάτων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

14. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

15. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της ΔΕΥΑ Δράμας για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ )» της ΠΡΑΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5002036

16. Ψήφισή του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ. 208 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 8 Ν. 4623/2019 όπως ισχύει.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email