16η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 08/07/2011
Αριθ.Πρωτ.: 14342
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [16η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Απολογισμού του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και των εκθέσεων προελέγχου τους από την Οικονομική Επιτροπή και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την διαχείριση του οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Σιταγρών, προκειμένου να αποφασίσει το Δ.Σ. με πράξη του την έγκριση τους». 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email