Ορθή προκήρυξη «Ανάπτυξη εφαρμογής Τρισδιάστατου Ψηφιακού Καταλόγου Επαυξημένης Πραγματικότητας, Δημιουργία Ιστοσελίδων, Δράσεις Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης και διαχείριση έργου στο πλαίσιο του έργου»

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  

   Ο Δήμος Προσοτσάνης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

«Ανάπτυξη εφαρμογής Τρισδιάστατου Ψηφιακού Καταλόγου Επαυξημένης Πραγματικότητας, Δημιουργία Ιστοσελίδων, Δράσεις Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης και διαχείριση έργου στο πλαίσιο του έργου “Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage in the Cross-border Region Gotse Delchev – Prosochani” με ακρωνύμιο έργου CULREG»

Περισσότερα...


Εκτύπωση   Email