ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - Δημοπρασία, προς εκμίσθωση, έκταση 4.000τμ στο αρ.3025 αγροτεμάχιο Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, έκταση 4.000τμ στο αρ.3025 αγροτεμάχιο Προσοτσάνης, σύμφωνα με την αρ.141/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημοπρασία θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 27-12-2016, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 11.00πμ-12.00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).  


Εκτύπωση   Email