Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση, το δημοτικό-κτίσμα Κυλικείο « Δημ. Πάρκου ΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄» στην Δ/Κ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση, το δημοτικό-κτίσμα Κυλικείο « Δημ. Πάρκου ΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄» στην Δ/Κ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης , σύμφωνα με την 64/2019 αποφ.της Ο.Ε. και την αρ 59/2019 απόφαση του Δ.Σ. Προσοτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης την 14-05-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 10-11πμ, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 64/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής , της αρ. 59/2019 αποφ. Δ.Σ. και της αρ.4760/24-04-2019 διακήρυξης .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).


Εκτύπωση   Email