Δημοπρασία, προς εκμίσθωση, αγρών Δ.Κ. Προσοτσάνης, Τ.Κ. Κοκκινογείων, Τ.Κ. Μικρόπολης και Τ.Κ. Χαριτωμένης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, οι παρακάτω αγροί ως εξής

Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης

Αριθμός Αγροτεμαχίου

Έκταση (τμ)

3269

5005

1234

11443

3282

7000

3564

11486

308

10005

 

Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων

259

10250

Τοπική Κοινότητα Μικρόπολης

1324

3500

1276

4000

1746

7250

Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης

1744

12000

 

, σύμφωνα με την αρ.143/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΤΡΙΤΗ 20-12-2016 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 10.00πμ-11.00πμ .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).

 

Προσοτσάνη, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης
Άγγελος Λύσσελης 

Εκτύπωση   Email