Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού καφενείου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , σύμφωνα με την αρ.38/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης και την αρ.1416/15-02-2021 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-02-2021 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 11.00πμ-12.00πμ .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).

 

Προσοτσάνη, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email