Δημοπρασία για μακροχρόνια εκμίσθωση τμήμα του αρ.161 αγροτεμαχίου , στο αγρόκτημα Προσοτσάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για μακροχρόνια εκμίσθωση για ανάπτυξη επενδυτικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, έκταση 50.610τμ , η οποία αποτελεί τμήμα του αρ.161 αγροτεμαχίου , στο αγρόκτημα Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης , σύμφωνα με την 165/2020 αποφ.της Ο.Ε. και την αρ 84/2020 απόφαση του Δ.Σ. Προσοτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης την 03-08--2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10-11πμ, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 165/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής , της αρ. 84/2020 αποφ. Δ.Σ. και της αρ.8157/17-7-2020 διακήρυξης .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).

Προσοτσάνη, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

Αθανασιάδης Θεόδωρος


Εκτύπωση   Email