ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: «Διοργάνωση Συναντήσεων – Ημερίδων (περιλαμβάνει μεταφορά – διαμονή) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR” και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων – ημερίδων (περιλαμβάνει μεταφορά-διαμονή) σε ταξιδιωτικό πρακτορείο προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”» που θα λάβουν χώρα στις 29-30/06/2019 στο Δήμο Τσεπελάρε της Βουλγαρίας.


Εκτύπωση   Email