Συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Διαδικασία εγγραφής στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

farmakaΘΕΜΑ: Συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Διαδικασία εγγραφής στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΣΧΕΤ.: α) Το µε αρ. 15323/1Ο-08-2017 έγγραφό µας προς Φυτοφαρµακεία και Συνταγογράφους.
β) Το µε αρ. 15852/17-08-2017 έγγραφό µας προς τους Καλλιεργητές Δράµας.
γ) Το µε αρ. 17341/13-09-2017 έγγραφό µας προς Φυτοφαρµακεία και Συνταγογράφους.
δ) Το µε αρ. 17935/22-09-2017 έγγραφό µας προς τους Καλλιεργητές Δράµας.

Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας ενημέρωσε τους καλλιεργητές, τους υπευθύνους των καταστη μάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
και τους συνταγογράφους για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης συνταγής χρήσης και τις σχετικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων εκδίδεται προς πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ή είναι κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση που κάποιος καλλιεργητής δεν απέκτησε ακόμη το πιστοποιητικό, αυτός μπορεί να αγοράσει γεωργικά φάρμακα μόνον εφόσον δηλωθεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. από κάποιον άλλο ήδη κάτοχο του πιστοποιητικού, ή κάτοχο τίτλου σπουδών, ότι αναλαμβάνει εκείνος για λογαριασμό του την ευθύνη εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων.

Στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο της Υπηρεσίας μας περιγράφεται λεπτομερώς, βήμα-προς-βήμα, η συγκεκριμένη διαδικασία δήλωσης ανάληψης της ευθύνης για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για λογαριασμό άλλων καλλιεργητών μη κατόχων του πιστοποιητικού χρήσης γ. φαρμάκων.


Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

 


Εκτύπωση   Email