Πρόσκληση του Δημάρχου Προσοτσάνης για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης,

έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 και 115 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 και ισχύουν.

2. Το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 14473/11.04.2012 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

3. Το περιεχόμενο του αριθμ. 45516/14-6-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 7-7-2019, σε κοινή σύσκεψη, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.30 μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη πρώτη αυτή σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το κόμμα, που νομίμως εκπροσωπούν και συνεπώς δεσμεύουν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Στη σύσκεψη θα γίνει καταγραφή όλων των διαπιστευμένων εκπροσώπων που θα παραστούν, των κομμάτων που αυτοί εκπροσωπούν και θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και με κάθε πρόσφορο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Άγγελος Λύσσελης


Εκτύπωση   Email