ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης συνεπής με την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες την οποία υπέγραψε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητος, προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον άρθρο 70 του Ν.3852/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων βάσει του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων του ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011 και την εγκύκλιο 1)2020, έχουν:

  • Αιρετοί και αιρετές,

  • έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

  • έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,

  • έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,

  • δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

 


 Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων θα κατατίθενται στο Γραφείο Δήμαρχου ή ηλεκτρονικά


Έντυπο αίτησης

Ηλεκτρονική αίτηση

 


Εκτύπωση   Email