Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων στο Υπο μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

agrotemaxia

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπο μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, για το έτος 2016.”

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 8837/14-10-2016 Απόφαση-Πρόσκληση του Γ ενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Υποιιέτρο 6.1 «Ενκατάσταση Νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020, με την οποία για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κατανεμήθηκε το ποσό των 23,4 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Με το υπομέτρο αυτό, στους δικαιούχους με "ηλικία μικρότερη των 41 ετών, που θα εγκριθούν παρέχεται άπαξ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις χρηματικό ποσό από 17,000 έως 22.000 ευρώ, σαν οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση τους στην γεωργική δραστηριότητα και ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής και την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων - Φακέλων υποψηφιότητας από 31-10-2016 έως 30-11-2016 Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - Φακέλων υποψηφιότητας η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται την παραπάνω χρονική περίοδο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Περιλαμβάνεται πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής Υπομέτρου (ΑΔΑ 631Σ4653ΠΓ-6Γ9) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gf και στον ιστότοπο της Περιφέρειας AM Θ (www, pa mth. gov.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες- οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.


Εκτύπωση   Email