Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Σερρών

thyreosΤροποποίηση της οικ. 22549/8-12-2017 απόφασης «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών και πρόσκληση
ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Ανάγνωση εγγράφου


Εκτύπωση   Email