Kλήρωση ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών απαραίτητων για την λειτουργία του Δήμου

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

  1. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  2. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών απαραίτητων για την λειτουργία του Δήμου :

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΔ 270/81)

  2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ): (ΑΡΘΡΑ 186,192,191, ν.3463/06)

  3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 194 Ν 3463/06):

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Παρασκευή 02/12/2015, ώρα 08:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές για το έτος 2017 αποτελούμενες από υπαλλήλους και αιρετούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 


Εκτύπωση   Email